ထိုင္းႏိုင္ငံက Flood Fighter ဂိမ္း အာရွလူငယ္ေတြ ႏွစ္ျခိဳက္

0
56

https://www.youtube.com/watch?v=HedjiGa7J0g

ထိုင္းႏိုင္ငံက တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ Flood Fighter ဂိမ္းက အာရွလူငယ္ေတြကို သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြကေန ဘယ္လိုလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္ဆိုတဲ့ အသိဥာဏ္ေတြ သင္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ သတင္းကို ရႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6