လူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ့ HP ရဲ႕ Intel® Core™ i7-4700 MQ လပ္ေတာ့အေၾကာင္း

0
47

https://www.youtube.com/watch?v=eDBL9kXi7DM

HP ကုမၸဏီကေနၿပီးေတာ့  Intel® Core™ i7-4700 MQ  နဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ မ်က္ႏွာအျပင္အက်ယ္ ၁၅ လက္မခြဲရွိတဲ့ လပ္ေတာ့မွာ ဘယ္လို စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ပါ၀င္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း အခုလို ရႈ႕စားႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6