ေမာရိုကိုက လူငယ္ဆက္ကပ္အဖြဲ႔ တင္ဆက္

0
65

https://www.youtube.com/watch?v=naPrkJIo_Js

ေမာရိုကိုက လူငယ္ဆက္ကပ္အဖြဲ႔ကတင္ဆက္မႈေတြက လူေတြကို စိတ္အားတက္ၾကြမႈ ေပးခဲ့တဲ့သတင္းကို ႏိုင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာပါ။

?bph6