ေဟာ္လိုးကက္စ္ ႏွစ္ (၇၀)ျပည့္ ေအာင္းေမ့ဖြယ္ အစၥေရးႏိုင္ငံမွာ ျပဳလုပ္

0
71

https://www.youtube.com/watch?v=ikC9Glydjyg

လူေပါင္း(၆)သန္းနီးပါးအသတ္ခံရတဲ့ ေဟာ္လိုးကက္စ္ ႏွစ္ (၇၀)ျပည့္ ေအာင္းေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားကို အစၥေရးႏိုင္ငံမွာ (၂) မိနစ္စာ ၿငိမ္သက္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကတဲ့သတင္းကို တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။

?bph6