အေမရိကန္သမၼတ ဘားရတ္အိုဗားမားကလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရရွိ

0
68

https://www.youtube.com/watch?v=AQL4YTMtHNo

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရတ္အိုဗားမားရဲ႕ သမိုင္း၀င္ အာရွေဒသခရီးစဥ္အတြင္း အာဆီယံ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ လင္းလင္းက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6