သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ မွန္ကန္တိက်ေအာင္ ႀကိဳးစားေရးသားေနၾကတဲ့ လူငယ္သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳ၊ အခက္အခဲ

0
76

https://www.youtube.com/watch?v=V7K5MUTyC0s

ဒီသတင္းပတ္ရဲ႕ ရုပ္သံမွတ္တမ္း အစီအစဥ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ ၃၀ ၾကာမွ ပထမဆံုးေကာက္ခံတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြကို မွန္ကန္တိက်ေအာင္ ႀကိဳးစားေရးသားေနၾကတဲ့ လူငယ္သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳ၊ အခက္အခဲေတြကို စုစည္းတင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ႏိုဗယ္လ္ေဇာ္က တင္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။

?bph6