အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ easter ပြဲေတာ္ကို လက္ခံက်င္းပ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ easter ပြဲေတာ္ကို လက္ခံက်င္းပခဲ့တဲ့ သတင္းကို ရႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner