အင္တာနက္နဲ႔ အြန္လုိင္း စနစ္ကို အားကုိးလာၾကေပမယ့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈနည္းပါးေနေသး

0
74

https://www.youtube.com/watch?v=apVPeZxQuuc

လက္ရွိ ေခတ္အေနအထားမွာ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြၾကရာ အင္တာနက္နဲ႔ အြန္လုိင္း စနစ္ကို အားကုိးလာၾကေပမယ့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈကေတာ့ နည္းပါးေနေသးပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ သီဟ က သတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

?bph6