ပန္းစကားလႈပ္ရွားမႈေတြကို မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာလည္း လူငယ္ေတြ ျပဳလုပ္

0
92

https://www.youtube.com/watch?v=ATrWn7OsqwU

လူသားခ်င္းအခ်င္းအမုန္းမပြားဖို႔ ငါတို႔ႏႈတ္ကို ေစာင့္ၾကစို႔ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုတ္နဲ႔ လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ ပန္းစကားလႈပ္ရွားမႈေတြကို မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာလည္း လူငယ္ေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ နဒီကိုက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6