ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရ သၾကၤန္ကာလမတိုင္မီ နံ႔သာေသြးကာ ဘုရားရွင္ကို ေရသပၸါယ္ၾက

0
59

https://www.youtube.com/watch?v=2fSFEnCB9_Y

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရ သၾကၤန္ကာလမတိုင္မီ နံ႔သာေသြးကာ ဘုရားရွင္ကို ေရသပၸါယ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို လွဴဒါန္းဖို႔အတြက္ နံ႔သာေသြးၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပရာ ယခင္ႏွစ္ေတြထက္ ရခုိင္မိန္းမပ်ိဳေလးေတြ ပိုမို၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို သတင္းေထာက္ နဒီကို က ေပးပိုထားတာျဖစ္ပါ တယ္။

?bph6