အာဆီယံလူငယ္ဖိုရမ္ ၂၀၁၄ ကေန႔ေတာင္းဆိုလိုက္တဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို တာ၀န္ရွိသူေတြဆီ ေပးပို႔

0
225

https://www.youtube.com/watch?v=-T1HpSTry8A

ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္ပခြင့္ရခဲ့တဲ့ အာဆီယံလူငယ္ဖိုရမ္ ၂၀၁၄ ကေန႔ေတာင္းဆိုလိုက္တဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠဌ တာ၀န္ယူထားတဲ့ ျမန္မာအစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြဆီကို ေပးပို႔ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ MCN သတင္းေထာက္ လင္းလင္းက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6