လူမႈကြန္ယက္ကို စတင္တည္ေထာင္သူ (အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္) ကိုေအာင္ေက်ာ္ဟိန္း

0
233

https://www.youtube.com/watch?v=DmunxXWttWo

ဒီသီတင္းပတ္ရဲ႕ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခန္း အစီအစဥ္မွာေတာ့ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို အေျခခံၿပီး ဖန္တီးထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုးလူမႈကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒို႔ ျမန္မာ လူမႈကြန္ယက္ကို စတင္တည္ေထာင္သူ (အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္) ကိုေအာင္ေက်ာ္ဟိန္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားတာကို ရႈ႕စားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6