ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ေႏြရာဦ သတင္းစာ သင္တန္းဖြင့္လွစ္

0
54

https://www.youtube.com/watch?v=rIseHAw0HBI

မႏၱေလးၿမိဳ႕က ဇာတိမာန္ လူငယ္စာဖတ္အသင္းကေန ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ေႏြရာဦ သတင္းစာ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို သတင္းေထာက္ ျဖဴႏွင္းေဖြးက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္ရွင္။

?bph6