ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ (၂၀၁၄)

0
71

https://www.youtube.com/watch?v=emoKXGOQhmE

မၾကာခင္မွာ က်င္းပဖို႔ရွိေနတဲ့ အာဆီယံ လူငယ္ဖိုရမ္မွာ ျမန္မာလူငယ္ေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လျမိဳင္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ (၂၀၁၄)က ထြက္ေပၚလာတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာကို မတ္လအကုန္မွာ ေပးပို႔သြားဖို႔ရွိေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို သတင္းေထာကလင္းလင္းက တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6