ေလစြမ္းအင္ကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အဆင့္ျမင့္နည္းပညာအသံုးျပဳ ျပင္သစ္ ထုတ္ယူ

0
28

https://www.youtube.com/watch?v=LPCB3GYLaBo

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံဟာ ေလရဲ႕စြမ္းအင္ကေနတဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူ ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္နည္းပညာကို အသုံးျပဳကာ ထုတ္လုပ္သြားမယ့္ အေၾကာင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ သတင္း တစ္ပုဒ္မွာ ရႈစားၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6