အထိုင္မ်ားသူေတြအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ကုလားထိုင္ကို တီထြင္

0
66

https://www.youtube.com/watch?v=bPJKABjoP0E

ကုလားထိုင္ေပၚမွာ အခ်ိန္ၾကာၾကာထိုင္ကာ အလုပ္လုပ္သူေတြအတြက္ က်န္မာေရး ထိခိုက္မႈ မရွိေစဖို႔ရည္ရြယ္ကာ ထိန္းခ်ဳပ္အသုံးျပဳႏိုင္မယ့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ကုလားထိုင္ကို တီထြင္ႏိုင္ခ့ဲတ့ဲ အေၾကာင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာသတင္း တစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ေတြ႕ျမင္ၾကရဦး မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6