အာကာသ ေလ့လာေရး မွန္ေျပာင္းသစ္ကို နာဆာထပ္မံတည္ေဆာက္

0
65

https://www.youtube.com/watch?v=0WNxslLJqxc

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အာကာသေလ့လာေရး ေအဂ်င္စီ နာဆာဟာ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းသစ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ အာကာသ ေလ့လာေရး မွန္ေျပာင္းကို တည္ေဆာက္ေနၿပီဆိုတ့ဲသတင္းကို ႏိုင္ငံတကာ သတင္း တစ္ပုဒ္မွာ အခုလိုရႈ႕ စားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6