လန္ဒန္မွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကိုယ္တိုင္ဒီဇိုင္းဆြဲ သိုးေမြးထည္ေတြ၀တ္ဆင္လာ

0
56

https://www.youtube.com/watch?v=4iEbolC9vNo

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ဒီဇိုင္းဆြဲထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ သိုးေမြးထည္ေတြကို ဝတ္ဆင္ႏို္င္ၿပီ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလိုေတြျမင္ၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

?bph6