တရုတ္ ခ်န္ဂန္ေရကန္မွာ ငါးဖမ္းပြဲေတာ္ က်င္းပ

0
47

https://www.youtube.com/watch?v=HAXY34lD-AQ

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ တရုတ္ႏို္င္ငံ မွာရွိတဲ့ ခ်န္ဂန္ေရကန္မွာ ငါးဖမ္းပြဲေတာ္ကို က်င္းပခဲ့တဲ့အေၾကာင္း တဲ့အေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာအႏုပညာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာအခုလိုရႈ႕စားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6