ေခတ္ေဟာင္း ဟစ္ေဟာ့ဂီတပံုစံ ေတးအယ္ဘမ္တစ္ခု ထြက္ရွိ

0
57

https://www.youtube.com/watch?v=5xdAl5zKnhY

ေခတ္ေဟာင္း ဟစ္ေဟာ့ဂီတကို ျပန္လည္အသက္သြင္း ပံုေဖာ္ထားတဲ့ ေတးအယ္ဘမ္တစ္ခု ထြက္ရွိ လာမယ့္အေၾကာင္းကိုMCNသတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က သတင္းေပးပို႔သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6