ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္အေၾကာင္းကို ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ သိရိွရန္ တကၠသိုလ္ ၂၀ လာေရာက္ေတြဆံု

0
66

https://www.youtube.com/watch?v=_QSCVMmEUxI

ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္အေၾကာင္းကို ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ သိရိွႏိုင္ေစဖို႔ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံက တကၠသိုလ္ ၂၀ လာေရာက္ေတြဆံုသြားပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို #MCN သတင္းေထာက္ ဟိန္းကို သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6