အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ ႏိုင္သူေတြ ျဖစ္လာေစဖို႔ နည္းပညာ သင္တန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေန

0
57

https://www.youtube.com/watch?v=634iRr10IqA

လူငယ္ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ႏိုင္သူေတြျဖစ္လာေစဖို႔ လက္ေတြ႕ကၽြမ္းက်င္ အသက္ေမြးႏိုင္မဲ့ နည္းပညာသင္တန္းေတြကို လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းအသီသီးက ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အေၾကာင္းကိုေတာ့ #MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6