နည္းပညာကုမၸဏီ NEX ဆြီဒင္နဲ႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ကုမၸဏီတစ္ခုက ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြ ျပဳလုပ္

0
51

https://www.youtube.com/watch?v=FSkXIZLFwRw

လူငယ္ေတြ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ထားတဲ့ နည္းပညာကုမၸဏီ NEX ဆြီဒင္နဲ႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ကုမၸဏီတစ္ခုက ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြ ျပဳလုပ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို #MCN သတင္းေထာက္ ရည္ေ၀မြန္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6