မသန္စြမ္းလူငယ္ေတြ သန္စြမ္းမႈစြမ္းအင္ျပသမႈ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မႏၱေလးၿမိဳ႕အထိ ၀ွီးခ်ဲေတြနဲ႔ သြားမည္

0
44

https://www.youtube.com/watch?v=rA6vDRu_b-o

မသန္စြမ္းလူငယ္ေတြရဲ႕ သန္စြမ္းမႈစြမ္းအင္ျပသမႈအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွေန မႏၱေလးၿမိဳ႕အထိ ၀ွီးခ်ဲေတြနဲ႔ သြားေရာက္ၾကမဲ့ အေၾကာင္းကို #MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6