တရုတ္ႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ရွာဖုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို အားကိုးလာ

တရုတ္ႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ရွာဖုိ႔ အိမ္ေထာင္ဖက္၀န္ေဆာင္မႈေတြကို အားကိုးလာတဲ့အေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံတကာသတင္း တစ္ပုဒ္မွာအခုလိုေတြ႔ျမင္ ၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner