ပီရူးႏိုင္ငံမွာ လူငယ္အလုပ္သမားဥပေဒကို ဆန္႔က်င့္ဆႏၵျပ

0
46

https://www.youtube.com/watch?v=gUC7z0nFwjo

ပီရူးႏိုင္ငံမွာအတည္ျပဳလိုက္တဲ့ လူငယ္အလုပ္သမားဥပေဒကိုဆန္႔က်င့္ဆႏၵျပၾကတဲ့အေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံတကာ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာအခုလိုေတြ႕ျမင္ၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6