ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဆရာေတြရဲ႕ အခန္းက႑အေရးပါပံုေဆြးေႏြး

0
277

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဆရာေတြရဲ႕ အခန္းက႑အေရးပါပံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ဟိန္းကိုက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။