ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႔က လာမယ့္ ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ရွင္းလင္း

0
56

https://www.youtube.com/watch?v=tpbatRZkEog

အမ်ိဳးသမီးေရးရာနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႔ဟာ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6