အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးတစ္ရပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပ

0
49

https://www.youtube.com/watch?v=pfRArG85pmQ&feature

လူမႈအသိုင္အ၀ိုင္းမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးတစ္ရပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို #MCN သတင္းေထာက္ သဲေဟမာန္ေမာင္က  အခုလို သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6