ဘရာဇီး ဆယ္ေက်ာ္သက္ မ်က္မျမင္အမ်ိဳးသမီး ကေခ်သည္ေတြစုေပါင္း အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖပြဲက်င္းျပဖို႔ရိွေန

ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မ်က္မျမင္အမ်ိဳးသမီးကေခ်သည္ေတြ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြကို က်င္းပသြားမဲ့ အစီအစဥ္ေတြရွိေနတဲ့ အေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ျမင္ေတြရမွာပါ။

adv_banner