ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ကြန္းေကာ့ေကာလိပ္က ပညာေရးအခြင့္အလမ္းေတြေဆြးေႏြး

0
48

https://www.youtube.com/watch?v=XEF-WrJJKKw&feature

ျမန္မာႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြဟာ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြမွာ ပညာသင္ၾကားလိုမႈ ျမင့္မားလာတာေၾကာင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ကြန္းေကာ့ေကာလိပ္က ဒုတိယ ေက်ာင္းအုပ္ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ၿပီး ပညာေရးအခြင့္အလမ္းေတြေဆြးေႏြးသြားတဲ့ အေၾကာင္းကို #MCN သတင္းေထာက္ သဲေဟမန္ေမာင္ရဲ႕ သတင္း ေပးပို႔ခ်က္မွာ အခုရႈစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6