လူငယ္ စြန္႔ဦးတီတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို Business Model Contest 2014 ဆုေပးအပ္္

0
59

https://www.youtube.com/watch?v=NESxp3ilQOQ

လူငယ္ စြန္႔ဦးတီတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳတဲ့ Business Model Contest 2014 ဆုကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ မလိုပဲ ေရသန္႔ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းပညာအသစ္တီတြင္သူကို ေရြးခ်ယ္ ေပးအပ္လိုက္တဲ့ အေၾကာင္းကို #MCN သတင္းေထာက္ ဟိန္းကိုက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6