နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံ အသုံးၿပီး တစ္ကိုယ္ေတာ္ ကမၻာပတ္ခဲ့သည့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသား

0
101

https://www.youtube.com/watch?v=HrY0FSS7m7s

 

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသား၊ လူစြန္႔စား ရူဒီဂါနီဘတ္ဂ်္ဟာ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံကို အသုံးျပဳၿပီး သဲကႏာၱရခရီးေတြ၊ ေတာေတာင္ေတြနဲ႔ ပင္လယ္သမုဒၵရာေတြကို တစ္ကိုယ္ေတာ္ခရီးႏွင္ၿပီး ကမာၻပတ္ႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာအသက္ ၇၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္တ့ဲ ရူဒီဂါနီဘတ္ဂ်္ဟာ ငယ္စဥ္ကတည္းက ခရီးသြားရ ျခင္းကိုႏွစ္သက္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သလို လူ႕အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

သူဟာဆိုရင္ မၾကာေသးမီွကမွ အာဖရိကတိုက္ အီသီယိုးပီးယား သဲကႏ ၱာရေဒသေတြနဲ႔ အတၱလႏိၱတ္ သမုဒၵရာကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ကမာၻပတ္ခ့ဲသလို အတားအဆီးအခက္အခဲမ်ားစြာကိုလည္း နည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ႔ ျဖတ္ေက်ာ္ႏို္င္ခ့ဲပါတယ္။

ခရီးထြက္ခ့ဲတ့ဲ အေတြ႕အၾကဳံေတြအရ သမုဒၵရာကိုျဖတ္ေက်ာ္ရတ့ဲ ခရီးစဥ္ဟာ အလြန္စိတ္လႈပ္ရွား ဖြယ္ေကာင္းၿပီး ကႏူးေလွတစ္မ်ဳိးကို အေျခခံတည္ေဆာက္ထားတ့ဲ ေလွနဲ႔ခရီးဆန္႔ခ့ဲတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္အရ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းခံေနရတ့ဲ မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသမီး အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

?bph6