အဂၤလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ Cambridge University ရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္း

0
62

https://www.youtube.com/watch?v=iz6B0XWSfDE

 

အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားလိုၾကတ့ဲ ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ာအတြက္ နာမည္ေက်ာ္ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္တ့ဲ Cambridge University ရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကေတာ့ www.cam.ac.uk ျဖစ္ပါတယ္။

Cambridge University ကို ၁၂၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ခ့ဲတာျဖစ္လို႔ ကမာၻ႕ ေရွးအက်ဆုံး တကၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာရပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို သုေတသနျပဳသင္ၾကားေပးေနတ့ဲ တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႕ႀကိဳ၊ ဘဲြ႕ရ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာဆိုရင္ေတာ့ ပညာတက္ေရာက္သင္ၾကားမယ့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ အတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ ႏိုင္မွာပါ။

တကၠသိုလ္ႀကီးသည္ ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ႏိုင္ငံတကာကေနလာေရာက္ သင္ၾကားေနတဲ့ အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

?bph6