ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္း

0
46

https://www.youtube.com/watch?v=ynCjLIX1rGk

 

ျမန္မာေဘာလုံး၀ါသနာရွင္ေတြအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ သတင္းေတြကို သိရွိႏိုင္ဖို႔ အင္တာနက္မွာ တရား၀င္လႊင့္တင္ထားတ့ဲ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕၀က္ဘ္ဆိုက္ကေတာ့ www.themff.org ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖြဲ႔စည္းခ့ဲတာျဖစ္ကာ တစ္ခ်ိန္ကေဒသတြင္း ေဘာလုံးအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခ့ဲတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးရ ေဘာလုံးအားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ သတင္းေတြ၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ရဲ႕ေနာက္ဆုံးရ သတင္းေတြကို ၀က္ဘ္ဆိုက္ကေနတဆင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေဒသတြင္း ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲဆိုင္ရာသတင္းေတြ၊ ကမာၻတစ္လႊားမွာျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ ေဘာလုံး အားကစားဆိုင္ရာ သတင္းေတြကိုလည္း သိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးေဘာလုံး ပြဲစဥ္မ်ားအျပင္ ဖူဆယ္ပြဲသတင္းေတြအျပင္ လူငယ္အသင္းေတြရဲ႕ အေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း သိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အျခားအေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း သိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6