ဒါနေရွ႕ေဆာင္ ျမန္မာ လူမႈေရးအဖြဲ႔က ကိုခ်မ္းျငိမ္းေအာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း (ဒုတိယပိုင္း)

0
74

https://www.youtube.com/watch?v=vGI0vIVrN6k

ဒီသီတင္းပတ္ရဲ႕ ေတြ႔ဆံုဒီသီတင္းပတ္ရဲ႕ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခန္း အစီအစဥ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံအျပားမွာ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ရွိေနတဲ့ လူငယ္အရင္းအျမစ္စင္တာေတြကို တည္ေထာင္ရာမွာ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ဒါနေရွ႕ေဆာင္ ျမန္မာ လူမႈေရးအဖြဲ႔က ကိုခ်မ္းျငိမ္းေအာင္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း ဒုတိယပိုင္းကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

?bph6