မဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေတြကို ေလ့လာဖို႔ ျမန္မာ လူငယ္ (၆) ဦးကို ေရြးခ်ယ္

0
38

https://www.youtube.com/watch?v=RGXCWsY3nqI

မဟာမဲေခါင္ေဒသ လူငယ္ဖုိရမ္ကုိတက္ေရာက္ရန္နဲ႔ မဟာမဲေခါင္ေဒသႏုိင္ငံ ၆ႏုိင္ငံကုိ ေလ့လာေရးခရီးထြက္ဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၆ ေယာက္ကုိ ေရြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

လူငယ္ဖိုရမ္သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိျဖစ္ၿပီး ေအာင္တိုဘာလ ၉ရက္ေန႔တြင္ အာရွဖံြ႔ၿဖိဳး ေရးဘဏ္က ပံ့ပုိးေပးသည့္ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြြမွာ တက္ေရာက္စာတမ္းဖတ္သည့္ လူငယ္ေတြထဲက ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

“သူတို႕ဟာလွည့္လည္ရင္းနဲ႔မွ မဲေခါင္ေဒသ ၆ႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈေတြ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရး အေျခအေနေတြ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈ ဘဏ္ကေနတင္ျပသြားဖို႔ အစီစဥ္ေတြရွိေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံ ၆ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ဗဟုသုတေတြကို ဒီအဖြဲ႕ထဲမွာပါဝင္တဲ့ လူငယ္ ၃၆ ဦးက သိရွိသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ ဘန္ေကာက္မွာရွိတဲ့ Second GMS Youth Forum ကိုလည္းတတ္ခြင့္ရမယ္။ အဲ့ဒီမွာ International Students ေတြနဲ႕လည္းေတြ႕ဆံုခြင့္ရမယ္။ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ရမယ္။ သူ႔ႏိုင္ငံ ကိုယ္ႏိုင္ငံ အျမင္ဖလွယ္ခြင့္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေဒါက္တာေက်ာ္ႏုိင္က ေျပာပါတယ္။

အဲ့ဒီႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြကုိ တက္ေရာက္လုိတဲ့ လူငယ္ေတြက Asia Development Bank ရဲ့ website မွာ National Youth Consultation Registration ကေနေလွ်ာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္နဲ႔ မဟာမဲေခါင္ေဒသလူငယ္ဖုိရမ္ကိုပါ တက္ေရာက္လုိတဲ့ လူငယ္ေတြကေတာ့ အဲဒီ Website မွာပဲ Second Youth Forum Application ဆုိတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာနဲ႔ ေလွ်ာက္ရမွာျဖစ္ၿပီး စာတမ္းတစ္ခုတင္သြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“သူတို႔ဟာ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳသြားတယ္ဆိုတာကို ျမန္မာႏုိင္ငံဝန္ႀကီးဌာနက လက္ခံတာေပါ့။ ဒီပြဲဟာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႕ လုပ္တဲ့ပြဲပါ။ အေရြးခံရတယ္ သြားရတယ္ဆိုရင္ သူတို႕ရဲ႕ေျပာတဲ့ Presentation ဟာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လူေတြကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ Message ေတြ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ေဒါက္တာေက်ာ္ႏုိင္ ကေျပာပါတယ္။

စာတမ္းတင္သြင္းတဲ့သူေတြထဲကမွ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ညိႈႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြမွာ စာတမ္းဖတ္ရမယ့္ ၁၂ ေယာက္ကုိ အာရွဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီထဲကမွ ေလ့လာေရးခရီးနဲ႔ မဟာမဲေခါင္ေဒသ လူငယ္ဖုိရမ္ကုိ တက္ရမယ့္လူငယ္ ၆ ေယာက္ကုိ ထပ္မံေရြးခ်ယ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူငယ္ဖုိရမ္က်င္းပတာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး အခုလုိ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ညိႈႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြေတြလုပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္တာကေတာ့ ပထမဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6