၃၃ ကီလို ဂရမ္ေလးတဲ့ အေလးခ်ိန္ကို မ်က္ခြံနဲ႔ မျပၿပီး ကမာၻ႔စံခ်ိန္ ခ်ိဳး

0
59

https://www.youtube.com/watch?v=hS79pZLhgXc

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးက မ်က္ခြံနဲ႔ ၃၃ ကီလို ဂရမ္ေလးတဲ့ အေလးခ်ိန္ကို မျပၿပီး ကမာၻ႔စံခ်ိန္ ခ်ိဳးလိုက္တဲ့သတင္းကို ႏိုင္ငံတကာ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။

?bph6