ကမာၻ႕ပထမဦးဆံုး ၃ မႊာပူး ပန္ဒါ၀က္၀ံေလးေတြ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ေမြးဖြား

တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ တိရစာၦန္ရုံတစ္ခုမွာ ကမာၻ႕ပထမဦးဆံုး ၃ မႊာပူး ပန္ဒါ၀က္၀ံေလးေတြကို ေအာင္ျမင္စြာ ေမြးဖြားေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ သတင္းကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner