ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ စနစ္ေျပာင္းလဲမႈ အားမကိုးဖို႔ သမၼတ၏ ပညာေရးအၾကံေပးေျပာၾကား

0
95

https://www.youtube.com/watch?v=e6BYxU9NHv0

ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)တြင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုကုိ ၾသဂုတ္လ ၂ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရာမွာ စနစ္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုထဲကုိ အားမကုိးရန္ႏွင့္ လူငယ္ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈလုိအပ္ေၾကာင္း သမၼတ အၾကံေပးအဖဲြ႔ ပညာေရးဆုိင္ရာအၾကံေပး ေဒါက္တာေဒၚရင္ရင္ႏြယ္က ေျပာပါတယ္။

အ့ဲဒီပဲြမွာ ေဒါက္တာေဒၚရင္ရင္ႏြယ္က ဦးေဆာင္ေဟာ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး စိတ္ပါ၀င္စားတဲ့လူငယ္ အမ်ားအျပား လည္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

“အမအေနနဲ႔ လုပ္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ေတြကို နည္းနည္းပါးပါးသိခြင့္ရမယ္လို႔ထင္တာေပါ့ ေနာ္။ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔လည္း ကိုယ္လည္းအၾကံဥာဏ္ေပးလို႔ရမယ့္ အခန္းက႑ေတြလည္း ရွိမလား ဆိုၿပီး လာတက္တာပါ”လို႔ မျဖဴလြင္သန္႔က ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိမွာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားၿပီး သမၼတလက္မွတ္ ေရးထုိးဖို႔သာ က်န္ရွိတဲ့အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရးအေျခအေနကုိ သုေတသနျပဳလုပ္ထား တာေတြနဲ႔ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အခ်က္ေတြကုိ ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္က ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

“ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အရင္ေခတ္က ဘယ္လိုျဖစ္တုန္းဆိုေတာ့ လူငယ္ေတြကထင္တယ္။ သူတို႔ ေက်ာင္း ကေအာင္ၿပီး တကၠသိုလ္ကေအာင္ၿပီးရင္လည္း အလုပ္ကအကပ္ရွိမွရမယ္ေပါ့။ အခုတျဖည္းျဖည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြ တိုးလာၿပီ၊ အမ်ားႀကီးတိုးလာေတာ့ ဘယ္လိုဘဲေျပာေျပာ ဒီမွာရွိတဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြပါ အပါအ၀င္ တကယ္ေတာ္မွ ခန္႔ခ်င္မွာပဲ။ မက္လံုးေလးကရွိလာၿပီ”လို႔ ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္ ကေျပာပါတယ္။

ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္သည္ ကိန္းဘရစ္တကၠသိုလ္က ပါရဂူဘဲြ႔ရရွိခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ကမာၻကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖဲြ႔မွာ ႏွစ္ ၂၀ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ကုလသမၼဂၢရဲ႕ အျမင့္ဆံုး ရာထူးေတြ ထဲကတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ အျငိမ္းစားယူခဲ့ၿပီး အခုခ်ိန္မွာသမၼတအၾကံေပးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6