ႏိုင္ငံတကာ လူငယ္မ်ားေန႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လိုပံုစံေတြနဲ႔က်င္းပမွာလဲ

0
160

https://www.youtube.com/watch?v=sjTYa2zCytA

ႏိုင္ငံတကာ လူငယ္မ်ားေန႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြ ဆင္ႏႊဲဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္စီစဥ္သူ လူငယ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းထားတာကို ရႈ႕စား ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္

?bph6