ၿငိမ္ခ်မ္းၿပီးတိုးတက္တဲ့ အာဖရိကႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း သမၼတဘားရက္အိုဘားမားေျပာၾကား

0
62

https://www.youtube.com/watch?v=k4VnpmmtMcw

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတဘားရက္အိုဘားမားက ကမာၻႀကီးရဲ႕ အနာဂတ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္ဖို႔က ၿငိမ္ခ်မ္းၿပီးတိုးတက္တဲ့ အာဖရိကႏိုင္ငံေတြျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔က အာဖရိကတိုက္က ေက်ာင္းသားေတြ၊ တက္ၾကြက္လႈပ္ရွားသူေပါင္း ၅၀၀နဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့ပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“ခိုင္မာၿပီး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ အာဖရိကႏိုင္ငံေတြ မျဖစ္မျခင္းကၽြန္ေတာ္တို႔ ကမာၻမွာ လိုခ်င္ေနတဲ့ လံုၿခံဳမႈရွိမႈ၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ တရားမွ်တမႈတို႔ဟာ ရရွိမွာမဟုတ္ဘူး”လို႔ သမၼတအိုဘားမားက ေျပာၾကားထားပါတယ္။

ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းမွာ သမိုင္း၀င္ေလာက္မယ့္ အေမရိက-အာဖရိကေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္သမၼတေတြ ႀကီးမွဴးၿပီးက်င္းပတဲ့ အေမရိက-အာဖရိကထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ေတြထဲမွာ အႀကီးဆံုးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ အာဖရိကတိုက္က ေခါင္းေဆာင္ ၅၀နီးပါးကို ၀ါရွင္တန္ကို ေခၚယူၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္
ေဆာင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

?bph6