ၿဗိတိန္ေတာ္၀င္မင္းသား ၀ီလီယံက ပထမကမာၻစစ္ ျပခန္းကိုဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့

0
67

https://www.youtube.com/watch?v=kHbfFTcP_fg

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ Cambridge ၿမိဳ႕စား ၀ီလီယံက ပထမဆံုးအႀကိမ္ဖြင့္လွစ္တဲ့ ပထမကမာၻစစ္က သမိုင္း ေတြျပသတဲ့ ျပခန္းကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီ ျပခန္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၇၀အကုန္အက်ခံကာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး ေနာက္မွာဖြင့္လွစ္ခဲ့တာပါ။

၁၉၁၄ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲပဋိပကၡေတြအေၾကာင္းကို အမ်ားဆံုးျပသထားတဲ့ ျပခန္းျဖစ္ၿပီး ေခတ္မီနည္းပညာေတြကိုျပန္လည္ အသံုးျပဳၿပီး ျပင္ဆင္ထားတာပါ။

ပထမကမာၻစစ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပစၥည္းေပါင္း ၁၃၀၀ကို ျပသထားၿပီး စစ္ေျမျပင္အတြင္းမွာ စစ္သားေတြရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈေတြကို မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

အဲ့ဒီပထမကမာၻစစ္ ျပခန္းကို ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ကစတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၁၉၂၀ ခုႏွစ္မွာ ျပခန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

?bph6