အြန္လိုင္းကေန အလွဴေငြေကာက္ခံကာ ကေလးစာသင္ ေက်ာင္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္

0
41

https://www.youtube.com/watch?v=-_d38CgkdN8

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက အြန္လိုင္းကေန အလွဴေငြေကာက္ခံကာ ကေလးစာသင္ ေက်ာင္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္သင္ၾကားေနပါတယ္။

ကေလးစာသင္ေက်ာင္းတစ္ခုကိုတည္ေထာင္ဖို႔ ဆိုတာကလြယ္ကူတဲ့ ကိစၥတစ္ခုမဟုတ္သလို အထူးသျဖင့္ ၀င္ေငြနည္းတဲ့ ေဒသေတြမွာအလြန္ခက္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ခ်ီကာကိုၿမိဳ႕က ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြနဲ႔ မိဘေတြကေတာ့ အြန္လိုင္းေပၚကေန အလွဴေငြေကာက္ခံကာကိုယ္က်ိဳးမဘက္တဲ့ ကေလးစာသင္ ေက်ာင္းကိုတည္ေထာင္ သင္ၾကားေနၾကပါတယ္။

အသက္ (၇)ႏွစ္္အရြယ္ အက္လက္ဇႏၵားပရီတို(Alexandra Prieto)က စာေရး၊ စာဖတ္တာကိုသေဘာက်တဲ့ ကေလးျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ သူဟာ စာလံုးေတြကို ေသခ်ာအသံထြက္ဖတ္တတ္ေနပါၿပီ။ ဒါဟာဘိုစဲလ္ (VOCEL)ဆိုတဲ့ ပရဟိတစာသင္ေက်ာင္းေလးက သူ႔အသက္ (၂)ႏွစ္အရြယ္မွာေက်ာင္းမေနခင္ ပညာေရးကို စတင္သင္ၾကားေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ဘိုစဲလ္(VOCEL)ေက်ာင္းေလးက ကေလး (၁၇) ေယာက္ကို ေက်ာင္းမေနခင္ ပညာေရးေတြ စတင္သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။

VOCEL စာသင္ေက်ာင္းရဲ႕ ဒါရိုက္တာဂ်က္စီဟက္ထ္(Jesse lllhardt)က “တျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက အြန္လိုင္းကေနေၾကျငာေနတာ ေတြ႔ေနရေတာ့ ကၽြန္မတို႔ အြန္လိုင္းကို အသံုးျပဳၿပီးပရဟိတမလုပ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေတြးမိၿပီးလုပ္ျဖစ္တာပါ”လို႔ ဆိုပါတယ္။

အခုလိုေက်ာင္းမေနခင္ ပညာေရးကိုစတင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ကေလးေတြကသူငယ္တန္းနဲ႔ ပထမတန္းေတြကို ေျပာင္းလဲ တက္ေရာက္ရာမွာ ပိုမိုလြယ္ကူသြားတယ္လို႔ ခ်ီကာဂိုအစိုးရကဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ အစိုးရေက်ာင္းမွာ အလုပ္လုပ္ ေနတဲ့ မူလတန္းဆရာမRavaeDuhaneyက ေျပာပါတယ္။

VOCEL က အြန္လုိင္းကရရွိတဲ့ အလွဴေငြေတြနဲ႔ ၀င္ေငြနည္း မိသားစုေတြက ကေလးေတြကို စာသင္ေပးေန ပါတယ္။

?bph6