ျမန္မာႏုိင္ငံေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာတမ္းဖတ္ၾကားမည္

0
48

https://www.youtube.com/watch?v=NKdcKJjPA-M

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာအသင္း(MAA)က ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ယဥ္ေက်း မႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူမႈ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား စာတမ္း ဖတ္ပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ပဋိတအင္စတီက်ဳ႕၌က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာအသင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသိပညာေတြကို ျပည္သူေတြထံကို ပိုမိုျပန္႔ႏွံ႔သြားရန္၊ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကို အေျခခံတဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီ ရည္ရြယ္ခ်က္ သံုးခုထဲကမွ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို ျပည္သူအမ်ား ပိုမိုသိရွိေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ယခုစာတမ္းဖတ္ပြဲ က်င္းပရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွးေဟာင္းသုေတ သနပညာအသင္း(MAA) ဥကၠဌ ကိုစိုး၀င္းႏိုင္က ေျပာပါတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစာတမ္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သုေတသန စာတမ္း၊ သမိုင္းနဲ႔ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆိုင္ရာ စာတမ္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ စာတမ္းမ်ားကို ဖတ္ၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။

စာတမ္းဖတ္ပြဲမွာ စာတမ္းေပါင္း ၁၀ ေစာင္ဖတ္ရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ နယ္ပယ္အသီးအသီးက သုေတသန ပညာရွင္မ်ား၊ MAA က အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္၀င္စားသူေတြပါ တက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပ်ဴသံုးၿမိဳ႕ဆိုရင္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္စာရင္းထဲကို ၀င္သြားၿပီျဖစ္တယ္။ ဒီလို၀င္သြားေအာင္လုပ္ ေဆာင္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပညာရွင္ေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရွးေဟာင္းသုေတ သနပညာ အသင္းကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဒီေနရာကေန ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။ ပ်ဴ ၃ ၿမိဳ႕ဟာဆိုရင္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္းထဲကို ၀င္သြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာေတြမွာ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ဒီစာတမ္းဖတ္ပြဲကို က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ကိုစိုး၀င္းႏိုင္က ေျပာပါတယ္။

 

စာတမ္းတင္သြင္းခ်င္တဲ့ စာတမ္းရွင္ေတြက ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး MAA ကို ေပးပို႔ရမွာ ျဖစ္ၿပီး စာတမ္းဖတ္ပြဲမွာ ဖတ္ၾကားခဲ့တဲ့ စာတမ္းေတြကို ျပည္သူလူထုသိရွိေအာင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရွးေဟာင္း သုေတသနပညာအသင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္ က စတင္ၿပီး ေရွးေဟာင္းသုေတသန ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာပါ။

 

ႏိုဗယ္လ္ေဇာ္

?bph6