ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း အလြန္ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မရေသး

0
67

https://www.youtube.com/watch?v=uFupNCpmxs0&hd=1

ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းကြယ္လြန္ခဲ့တာ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ဆရာႀကီးေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေတာ့  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မရရွိေသးတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN TV NEWS သတင္းေထာက္ ဟိန္းကိုက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6