အီတလီႏိုင္ငံ၊ ေရာမၿမိဳ႕မွာ graffiti အႏုပညာ ေရပန္းစားေနဆဲ

0
40

https://www.youtube.com/watch?v=Xui6M6vCMOo

အီတလီႏိုင္ငံ၊ ေရာမၿမိဳ႕မွာ graffiti ေရးဆြဲတဲ့ အႏုပညာဟာ ေရွးေဟာင္းႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ရွိခဲ့ၿပီး အခုအခ်ိန္အထိလည္း ၿမိဳ႕ရဲ႕ေနရာ အႏွံ႔မွာ ဒီအေလ့အထက ေရပန္းစားေနဆဲျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာအႏုပညာ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလိုရႈ႕စားၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6