ပန္႔ဂီတ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ The Ramones အဖြဲ႔၀င္ တြန္မီရာမြန္ ကြယ္လြန္

0
131

https://www.youtube.com/watch?v=MlzOjwf3bdo

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ပန္႔ဂီတ ေလာကမွာ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ The Ramones အဖြဲ႔၀င္ တြန္မီရာမြန္က အသက္ (၆၅) ႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ အႏုပညာ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6