ေငြေတြလိမ္သြားတဲ့ ကဗ်ာဘြဲ႔မွဴးကို အႏုပညာရွင္ေတြ ဘာေတြေတာင္းဆိုလုိက္လဲ

0
125

ZTH စက္သံုးဆီအေရာငး္ဆိုင္အတြက္ အႏုပညာရွင္ေတြထည့္၀င္ထားတဲ့ ရွယ္ယာအစုေငြေပါင္း သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို လိမ္လည္ျပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေက်ာ္ေတးသံရွင္ ကဗ်ာဘြဲ႔မွဴးကေန အျမန္ဆံုးေျဖရွင္ေပးဖို႔အတြက္ လိမ္လည္ခံရတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြဘက္က ေတာင္းဆိုလာပါတယ္။

?bph6