သက္ႀကီးဆရာ၀န္ ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရး ရန္ပံုေငြရွာေဖြပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပ

0
38

https://www.youtube.com/watch?v=J0iZIbD_YyQ

အသက္ ၇၅ ႏ်စ္နဲ႔ အထက္ရိွေနတဲ့ ဆရာ၀န္အေယာက္ ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားကဇာတ္ရံုမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

?bph6